Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de verhuur en verkoop van de in de overeenkomst genoemde artikelen, welke is gesloten tussen Janverhuurtalles gevestigd te Goirle & Lisse en de in de overeenkomst bij naam genoemde huurder en of koper.

1.Afhalen en retour brengen van de gehuurde goederen.

1.1Afhalen en retour brengen van de gehuurde artikelen is alleen mogelijk op afspraak.

1.2Indien u op het afgesproken tijdstip zonder melding niet bij ons bent om wat voor reden dan ook kunnen wij geld in rekening brengen.

2.Verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen.

2.1De huurder is aansprakelijk tijdens de gehele huur periode. Bij Schade / Diefstal / Vermissing worden deze kosten doorbereken aan de huurder.

2.2De huurder draagt de volledige zorg en verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de personen die van de voorwerpen gebruik maken en van de personen die in de directe omgeving zijn van de gehuurde voorwerpen. Huurder is ook zelf verantwoordelijk voor het risico van de gebruikers op of om het object.

2.3De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel ingevolge het gebruik van het/de gehuurde verhuurobject(en).

2.4U dient onze tenten / springobjecten / feestpoppen goed vast te zetten.

3.Schoonmaken van de gehuurde objecten.

3.1Wij willen onze gehuurde objecten graag schoon en netjes terug ontvangen. Indien de gehuurde objecten vuil of nat retour terug komen wordt hier €50,- voor in rekening gebracht per gehuurd item.

4.Betaling van de gehuurde artikelen.

4.1Betaling dient vooraf aan de huur periode te gebeuren. Indien dit niet het geval is wordt er €25,- extra gerekend.

4.2Indien er op factuur moet worden betaald dient dit bedrag minimaal 5 dagen voor de huur periode te zijn voldaan.

4.3Er wordt een borg gerekend van maximaal €150,- bovenop de huurprijs + een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

4.4Wij geven geen geld retour. U krijgt dan van ons een tegoedbon.

4.5Voor niet gebruikte ingrediënten geven wij geen retour.

5.Inladen van het voertuig.

5.1Wij helpen standaard niet bij het in en uitladen van uw voertuig. Indien u toch wilt dat wij helpen is dat op uw eigen risico wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade of diefstal in welke aard dan ook.

6.Annuleren. is mogelijk onder de volgende voorwaarden.

6.1 Na reservering wordt er altijd 25% van de totaalprijs in rekening gebracht, 14 tot 7 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totaalprijs, binnen 7 dagen voor de ingangsdatum 100% van de totaalprijs. Onze springkussens kunt u bij slecht weer (regen, sneeuw, hagel, storm boven windkracht 8) tot 24 uur voor de afhaaldatum vooraf kosteloos te annuleren telefonisch of via WhatsApp dit dient u zelf te doen. Na deze 24 uur worden er kosten gerekend.

6.2 Indien u het heeft afgehaald en onze artikelen toch niet heeft gebruikt om welke reden dan ook wordt er geen geld retour gegeven.

7.Wat u verder nog moet weten.

7.1Bij het niet nakomen van bovengenoemde kunnen wij tot 3 weken na de huurperiode eventuele extra kosten alsnog in rekening brengen.

7.2Aan de gehuurde artikelen mogen geen veranderingen worden aangebracht, niet worden beplakt of worden beschreven

7.3Indien een artikel niet aanwezig blijkt te zijn tijdens het afhalen van de goederen wordt er een vervangend artikel aangeboden.

7.4Verhuurder kan zonder opgaaf van reden de artikelen altijd annuleren.

7.5Al onze prijzen zijn Exclusief 21% btw.

7.6De gehuurde artikelen blijven te allen tijde eigendom van de verhuurder.

7.7Levering huur vind plaats onder eigendomsbehoud.

7.8Indien artikelen te koop worden aangeboden via marktplaats of een andere website dan dient u de artikelen bij ons te testen en te controleren op gebreken beschadigingen en / of defecten. Er wordt dan ook geen garantie gegeven op artikelen. Fabriek garantie verloopt altijd via de fabrikant. Geld terug gave is niet mogelijk. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.9 Indien u Foto's of video opnames naar ons toe verzend of deelt. Geeft u ons toestemming om deze vrij te mogen gebruiken.

8.0U gaat bij het boeken en huren / kopen automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

9.0 Gebruik van reclame uitingen van Janverhuurtalles.com is niet toegestaan.

9.1 Indien u een artikel van ons koopt dient u zelf onze reclame te verwijderen of te bedekken. Indien u deze artikelen voor verhuur doeleinde gaat gebruiken. Indien dit niet het geval is kunnen wij kosten hiervoor in rekening brengen.

Janverhuurtalles.com - Goirle@janverhuurtalles.com - Lisse@janverhuurtalles.com

Druk en zet fouten voorbehouden. Wilt u de algemene voorwaarden op papier hebben? Dat is mogelijk neem even contact op voor meer informatie

Indien u nog vragen heeft omtrent onze algemene huurvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen tijdens onze openingsuren.

De Directie.

 

 

Copyright © janverhuurtalles.com 2013-2018 U gaat automatisch akkoord met de algemene voorwaarden